WE LATEN ZIEN DAT GEZOND ETEN LEKKER, MAKKELIJK EN BETAALBAAR KAN ZIJN.

sitetopf.png

Voedselapotheek Wijkaanpak is een initiatief van ontwerpers Dalila Sayd van Stichting Het EETschap en Naomi Jansen van De Voedselapotheek.

Stichting Het EETschap is een projectbureau dat op community basis werkt aan projecten waarin thema’s als goed eten, samen eten en lekker eten centraal staan. Met als doel: Werken aan een sociaal voedsellandschap

waarin iedereen de kans krijgt om goed te eten en mee te doen in onze samenleving.

De Voedselapotheek is een ontwerpbureau waar creatieve producten en concepten worden ontwikkeld, die bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering rondom gezond eten. Met als doel: Samenwerken aan een toekomst waarin voeding ons gezond houdt en beter maakt.

Wat is Voedselapotheek Wijkaanpak?

De Voedselapotheek Wijkaanpak is een jaarprogramma in Nederlandse aandachtswijken. Ontwerpers werken samen met lokale organisaties, professionals én bewoners aan een gezonde en sociale voedselomgeving. Dit doen ze door activiteiten te organiseren waarbij ontmoeten, samenwerken en kennisdelen centraal staan. Ze streven ernaar gezondheids- verschillen in de wijk terug te dringen.

Aanleiding

Het is allemaal wetenschappelijk aangetoond.* Nederlanders eten ongezond en daarom worden we ziek. Uit onderzoek blijkt ook dat er een relatie is tussen inkomen en opleidingsniveau en de mate van groenteconsumptie. Lager opgeleiden en inwoners met een kleine portemonnee houden er vaker een ongezonde leefstijl op na en boeten hierdoor in op hun kwaliteit van leven. 

 

Een ongezonde leefstijl heeft ook invloed op hoe men de leefbaarheid in de wijk ervaart. Want wie zich niet gezond voelt, heeft minder kansen om mee te doen in de maatschappij. 

 

Het is bekend dat de wijze waarop de leefomgeving is ingericht mensen kan aansporen tot gezond gedrag. Om daadwerkelijk een gezonde leefomgeving te realiseren is het van belang dat de betrokken stakeholders uit zowel het sociale domein als de agrarische sector en de zorgsector met elkaar samenwerken. 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau. Statline 2017. Beschikbaar via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83780NED&LA=NL

Hoe lossen we het op?

Om te zorgen voor gezonde inwoners is samenwerken tussen professionals en bewoners in de wijk nodig. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren. De huisarts kan dat niet alleen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gemeente en GGD. 

 

Er zijn allerlei manieren mogelijk om aan gezondheid - en daarmee ook de leefbaarheid in een wijk - te werken. Wij geloven dat de omgevingsfactor een kansrijke is: de gezonde keuze zou ook de makkelijkste keuze moeten zijn.

Doelstellingen

 1. Aandacht voor preventie.
  Dit doen we door de huisarts en apotheker een prominente rol te geven in preventieve zorg en aandacht voor leefstijl. Geen pillen, maar paprika’s!
   

 2. Het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van wijkbewoners.
  Dit doen we door op een visuele manier kennis te delen en praktische tips te geven. We laten buurtbewoners zelf ervaren hoe voeding kan bijdragen aan hun gezondheid. 
   

 3. Het versterken van de sociale cohesie in de wijk.
  Dit doen we door ontmoetingen te organiseren tussen buurtgenoten onderling en professionals in de wijk. Werken aan je gezondheid in groepsverband motiveert.  
   

 4. Meer waardering voor lokaal geproduceerd voedsel.
  Dit doen we door voedselproducenten uit de omgeving te betrekken in het leveren van verse ingrediënten.

Onze visie

Een ongezonde leefstijl gaat vaak gepaard met sociale uitdagingen. De Voedselapotheek richt zich niet alleen op de gezondheidswaarde van ons eten, maar kijkt vooral ook naar de sociale waarde van ons eten. Samen eten zorgt ervoor dat men beter gaat eten. En wie zich gezond voelt heeft een betere kans om zich te ontwikkelen en mee te doen in onze maatschappij. 

Onze missie

Samen werken we aan een sociaal en gezond voedsellandschap.

De Wijkaanpak

We gaan opzoek naar verbinding in de wijk met bewoners, lokale organisaties en professionals. Daarom kiezen we voor een wijkaanpak, waarin vooral de behoeften en talenten van bewoners centraal staan. Elke wijk vraagt om een op maat gemaakte aanpak. De Voedselapotheek verschijnt daarom elke keer in een andere vorm in de verschillende wijken waar ze actief is.


De Voedselapotheek is actief in wijk De Valuwe in Cuijk en wijk Schothorst in Amersfoort. Wat deze wijken gemeen hebben:

 1. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen arm en rijk; 

 2. Er wonen veel mensen met een lagere sociaal economische status;

 3. Er is een breed gedragen ambitie om de wijk vooruit te helpen.

Wat doen we dan concreet?

 • Er worden activiteiten georganiseerd waar wijkbewoners samen komen en elkaar beter leren kennen;

 • Samen met bewoners worden Voedselapotheek concepten ontwikkeld waardoor kennis over ‘gezond eten' op verschillende plekken en manieren in de wijk zichtbaar is;

 • De Voedselapotheek zet samen eten als middel in om ook aandacht te hebben voor andere uitdagingen die spelen in de wijken zoals overgewicht, armoede en eenzaamheid. 

Voedselapotheek © 2020

Over de Voedselapotheek

De Voedselapotheek is een ontwerpbureau waar ontwerpers nieuwe verbindingen leggen tussen de sectoren voeding en gezondheid. We willen leven in een maatschappij waarin we investeren in onze gezondheid, waar we voeding preventief inzetten om gezond te blijven. Als ontwerpers leveren we daar een bijdrage aan door creatieve concepten te ontwikkelen, die mensen bewustmaken van het belang van gezond eten. 

 

Door nu samen werk te maken van een gezond voedsellandschap, wordt gezond eten in de toekomst beter bereikbaar voor iedereen. We zijn de aanjagers van deze gezonde beweging!

 

Contact
Naomi Jansen
Plan-B | Kantoor 2.47
Hurksestraat 19
5652 AH Eindhoven
www.voedselapotheek.nl
info@voedselapotheek.nl
+31(0)6 44 270 686

 

Volg jij ons al?

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle