WE LATEN ZIEN DAT GEZOND ETEN LEKKER, MAKKELIJK EN BETAALBAAR KAN ZIJN.

Voedselapotheek Wijkaanpak is een initiatief van ontwerpers Dalila Sayd van Stichting Het Eetschap en Naomi Jansen van de Voedselapotheek.

Samen werken we aan een sociaal en gezond voedsellandschap.

Wat is Voedselapotheek Wijkaanpak?

Voedselapotheek Wijkaanpak is een jaarprogramma in Nederlandse wijken. Ontwerpers werken samen met lokale organisaties, professionals én bewoners aan een gezonde en sociale voedselomgeving. Dit doen ze door activiteiten te organiseren waarbij ontmoeten, samenwerken en kennisdelen centraal staan. Ze streven ernaar beperkte gezondheidsvaardigheden onder wijkbewoners te vergroten en een verandering te ontwerpen in het systeem waardoor gezond eten beter bereikbaar wordt voor iedereen.

Waarom doen we dit?

Het is allemaal wetenschappelijk aangetoond.* Nederlanders eten ongezond en daarom worden we ziek. Uit onderzoek blijkt ook dat er een relatie is tussen inkomen en opleidingsniveau en de mate van groenteconsumptie. Lager opgeleiden en inwoners met een kleine portemonnee houden er vaker een ongezonde leefstijl op na en boeten hierdoor in op hun kwaliteit van leven. 

 

Een ongezonde leefstijl heeft ook invloed op hoe men de leefbaarheid in de wijk ervaart. Want wie zich niet gezond voelt, heeft minder kansen om mee te doen in de maatschappij. 

 

Het is bekend dat de wijze waarop de leefomgeving is ingericht mensen kan aansporen tot gezond gedrag. Om daadwerkelijk een gezonde leefomgeving te realiseren is het van belang dat de betrokken stakeholders uit zowel het sociale domein als de agrarische sector en de zorgsector met elkaar samenwerken. 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau. Statline 2017. Beschikbaar via: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83780NED&LA=NL

Hoe lossen we het op?

Om te zorgen voor gezonde inwoners is samenwerken tussen professionals en bewoners in de wijk nodig. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren. De huisarts kan dat niet alleen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gemeente en GGD. 

 

Er zijn allerlei manieren mogelijk om aan gezondheid - en daarmee ook de leefbaarheid in een wijk te  werken. Wij geloven dat de omgevingsfactor een kansrijke is: de gezonde keuze zou ook de makkelijkste keuze moeten zijn.

Welke doelen hebben we gesteld?

 1. Aandacht voor preventie
  Dit doen we door de huisarts en apotheker een prominente rol te geven in preventieve zorg en aandacht voor leefstijl. Geen pillen, maar paprika’s!
   

 2. Het vergroten van gezondheidsvaardigheden van wijkbewoners
  Dit doen we door op een visuele manier kennis te delen en praktische tips te geven. We laten buurtbewoners zelf ervaren hoe voeding kan bijdragen aan hun gezondheid. 
   

 3. Het versterken van de sociale cohesie in de wijk
  Dit doen we door ontmoetingen te organiseren tussen buurtgenoten onderling en professionals in de wijk. Werken aan je gezondheid in groepsverband motiveert.  
   

 4. Meer waardering voor lokaal geproduceerd voedsel
  Dit doen we door voedselproducenten uit de omgeving te betrekken in het leveren van verse ingrediënten.

Locaties in Nederland

bw-netherlands.png
Cuijk
Amersfoort

De Wijkaanpak

We gaan opzoek naar verbinding in de wijk met bewoners, lokale organisaties en professionals. Daarom kiezen we voor een wijkaanpak, waarin vooral de behoeften en talenten van bewoners centraal staan. Elke wijk vraagt om een op maat gemaakte aanpak. De Voedselapotheek verschijnt daarom elke keer in een andere vorm in de verschillende wijken waar ze actief is.


De Voedselapotheek is actief in wijk De Valuwe in Cuijk en wijk Schothorst in Amersfoort. Wat deze wijken gemeen hebben:

 1. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen arm en rijk; 

 2. Er wonen veel mensen met een lagere sociaal economische status;

 3. Er is een breed gedragen ambitie om de wijk vooruit te helpen.

Wat doen we dan concreet?

 • Er worden activiteiten georganiseerd waar wijkbewoners samen komen en elkaar beter leren kennen;

 • Samen met bewoners worden Voedselapotheek concepten ontwikkeld waardoor kennis over gezond eten op verschillende plekken en manieren in de wijk zichtbaar is;

 • De Voedselapotheek zet samen eten in als middel om ook aandacht te hebben voor andere uitdagingen die spelen in de wijken zoals overgewicht, armoede en eenzaamheid.