DE VOEDSELAPOTHEEK INFORMEERT OVER WAT VOEDING KAN BETEKENEN VOOR JOUW GEZONDHEID

De Voedselapotheek als fysieke plek

 

De allereerste fysieke Voedselapotheek is gesitueerd bij Wereldtuin Verdeliet in wijk De Valuwe te Cuijk. In de ecologische moes- en belevingstuin kunnen bezoekers zien hoe de gewassen groeien. Middels een wandeling door de tuin word je geïnformeerd over de gezondheidswaarde van de verse ingrediënten. Buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten op deze prachtige plek en om dat te stimuleren organiseert de Voedselapotheek ook activiteiten en kookworkshops.
We willen mensen zelf laten ervaren dat gezond eten lekker, makkelijk en betaalbaar kan zijn

Hoe dragen we bij aan een gezondere wijk?

In 2019 werd in de Cuijkse wijk De Valuwe de basis gelegd voor de Voedselapotheek

Wijkaanpak. Voedselapotheek Verdeliet - vernoemd naar Wereldtuin Verdeliet - was onderdeel van het jaarprogramma Samen Goed Eten. Binnen dat programma werden 6 concepten uitgevoerd die de sociale cohesie in de wijk versterkten.

 

In samenwerking met buurtbewoners en lokale professionals en organisaties zijn er 3 kookworkshops en 1 excursie naar de boer in de omgeving georganiseerd. Naast deze activiteiten zijn er tijdens de pilot meerdere ideeën ontstaan voor de verdere ontwikkeling van Voedselapotheek Verdeliet in Cuijk. Daarom gaan we vanaf juli 2020 starten met een vervolg! Tijdens dit programmajaar leggen we de nadruk op het borgen van de activiteiten, zodat deze voortgezet kunnen worden als het project na een jaar definitief ten einde loopt.

In 2019

 • Was Voedselapotheek Verdeliet onderdeel van het jaarprogramma Samen Goed Eten, een initiatief van Dalila Sayd en Diana van Bokhoven.

 • Haalden zij financiering op bij GGD Innovatiefonds om te starten met de eerste verkenning in de wijk.

 • Gingen we de samenwerking aan met Wereldtuin Verdeliet in Cuijk.

 • Organiseerden we 3 kookworkshops samen met de bewoners in de wijk.

 • Organiseerden we 1 excursie naar de boer in de omgeving.

 • Deden we een verkennend onderzoek naar de behoeften van bewoners in de wijk.

 • Bleek er een gedragen ambitie onder bestuurders, professionals én bewoners om een wijkproject te starten.

In 2020/2021

 • Haalden we financiering op bij Stichting DOEN, Buurtcultuurfonds Noord-Brabant en Gemeente Cuijk om te starten met de organisatie en uitvoering van Voedselapotheek Verdeliet.

 • Ontwikkelden we 2 concepten die bijdragen aan een gezonde wijk.

 • Organiseerden we verschillende activiteiten samen met bewoners in de wijk, zoals kookworkshops en gezonde wandelingen in de tuin.

 • Brachten we nieuwe samenwerkingen op gang tussen verschillende sectoren/organisaties in de wijk.

 • Verzamelden we verhalen en recepten van wijkbewoners.

 • Maakten we infographics met de behaalde resultaten per concept.

samenwerkingspartners

Logo_Verdeliet_6cm.png
JOGG logo.jpg
GGD.jpg
logo.png
wijkraaddevaluwe.jpg
logo1.png
voedingsacademie logo.jpg
Logo Smaakcentrum_neutraal.jpg
logo studio gember 1.png

Initiatiefnemers
De Voedselapotheek Wijkaanpak is een gezamenlijk initiatief van Stichting Het Eetschap en de Voedselapotheek. Mede initiatiefnemer in Cuijk is Wereldtuin Verdeliet.

Financierders
Voedselapotheek Verdeliet is gefinancierd door Stichting DOEN, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Cuijk en Sociom.

Status

Voedselapotheek Wijkaanpak is in uitvoering in de Cuijkse wijk de Valuwe van juli 2020 tot en met juni 2021.