DE VOEDSELAPOTHEEK INFORMEERT OVER WAT VOEDING KAN BETEKENEN VOOR JOUW GEZONDHEID

Voedselapotheek Wijkaanpak is een initiatief van ontwerpers Dalila Sayd van Stichting Het EETschap en Naomi Jansen van De Voedselapotheek.

Voedselapotheek Schothorst

 

Stichting Het EETschap, de Voedselapotheek en Apotheek Orion bundelen hun krachten met als doel gezondheidsverschillen in de wijk Schothorst in Amersfoort terug te dringen.

Ze zetten zich in voor gezondere inwoners maar ook voor een sterkere sociale cohesie en waardering voor de herkomst van ons voedsel. Ze gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingen binnen de groene (agrarische) en witte (zorg)sector. ​Samen met de bewoners zetten ze de ontwikkeling van een Voedselapotheek op maat in gang om bestaande gezonde initiatieven te verbinden en te versterken.

Hoe dragen we bij aan een gezondere wijk?

Kick-Off 2019

 

Op woensdag 3 juli 2019 vond de Kick-Off van project Voedselapotheek Schothorst plaats in Het Groene Huis in Amersfoort. In samenwerking met Apotheek Orion organiseerden we deze bijeenkomst voor lokale professionals en organisaties. We deden dit om te onderzoeken of er draagkracht genoeg is om gezamenlijk een gezonde beweging te starten in de wijk Schothorst.

Maarliefst 25 gasten meldden zich aan en het enthousiasme bleek groot bij GGD regio Utrecht, SKA Kinderopvang, VMBO Het Element, Voedselkollektief Amersfoort, supermarkten Jumbo en Lidl, Voedingsjungle, Groene Raad Schothorst, diëtisten, studenten en inwoners.

Wij vroegen hen waarom het volgens hen belangrijk is dat er iets verandert in de wijk.

1. Het terugdringen van chronische ziekten

2. Meer aandacht voor preventie

3. Aandacht voor sociale gezondheid

Buurtlunch 2019

​Op dinsdag 19 november 2019 organiseerden we samen met studenten van Hogeschool Utrecht een buurtlunch voor de bewoners in de wijk Schothorst.

De gezonde catering werd verzorgd door leerlingen van VMBO Het Element - opleiding horeca.

In deze bijeenkomst wilden we erachter komen met welke initiatieven de bewoners zelf komen. Welke behoeften, ideeën en talenten hebben de bewoners zelf? En hoe kunnen we deze inzetten om de gezondheid en leefbaarheid in de wijk vooruit te helpen?

Er kwamen 5 thema's aan bod in de gesprekken met elkaar:

1. Elkaar ontmoeten

2. Leren over gezond eten

3. Jong en oud kunnen van elkaar leren

4. Aanpakken van eenzaamheid

5. De rol van de supermarkt

In 2019

 • Gingen we de samenwerking aan met Apotheek Orion in Amersfoort.

 • Schreven we een projectplan om in de wijk met gezondheid aan de slag te gaan.

 • Haalden we financiering op bij Stichting Voorzorg Utrecht om te starten met de eerste verkenning in de wijk.

 • Organiseerden we een kick-off in Amersfoort Schothorst waar 25 lokale professionals/organisaties op af kwamen.

 • Organiseerden we een buurtlunch waar 30 bewoners uit de wijk Schothorst aanwezig waren.

 • Deden we een verkennend onderzoek naar de behoeften en talenten van bewoners in de wijk.

 • Blijkt er een gedragen ambitie onder bestuurders, professionals én bewoners om een wijkproject te starten in Schothorst.

In 2020

 • Haalden we financiering op bij Stichting DOEN en Stichting Voorzorg Utrecht om te starten met de organisatie en uitvoering van Voedselapotheek Schothorst.

 • Zullen we 4 concepten/activiteiten organiseren die bijdragen aan de leefbaarheid en de gezondheid in de wijk.

 • Zullen we ontmoetingen tussen buurtbewoners faciliteren door eet-bijeenkomsten te organiseren in de wijk.

 • Bouwen we een community in de wijk bestaande uit bewoners, huisartsen, apothekers, boeren, supermarkten, welzijnswerkers, etc.

 • Brengen we nieuwe samenwerkingen op gang tussen verschillende sectoren/organisaties in de wijk.

 • Ontwikkelen we laagdrempelig educatie materiaal waardoor mensen kunnen leren over gezond eten.

 • Verzamelen we verhalen en recepten van verschillende bewoners in de wijk.

 • Zullen we infographics vormgeven met de behaalde resultaten per activiteit.

 • Borgen we de activiteiten binnen bestaande structuren, zodat bewoners/professionals deze activiteiten in het vervolg zelf kunnen voortzetten.

Welke partners zijn betrokken?

Apotheek-Orion.png

Help mee en maak een verschil

Meld je aan via onderstaand formulier, dan nemen wij contact met jou op.

Voedselapotheek © 2020

Over de Voedselapotheek

De Voedselapotheek is een ontwerpbureau waar ontwerpers nieuwe verbindingen leggen tussen de sectoren voeding en gezondheid. We willen leven in een maatschappij waarin we investeren in onze gezondheid, waar we voeding preventief inzetten om gezond te blijven. Als ontwerpers leveren we daar een bijdrage aan door creatieve concepten te ontwikkelen, die mensen bewustmaken van het belang van gezond eten. 

 

Door nu samen werk te maken van een gezond voedsellandschap, wordt gezond eten in de toekomst beter bereikbaar voor iedereen. We zijn de aanjagers van deze gezonde beweging!

 

Contact
Naomi Jansen
Plan-B | Kantoor 2.47
Hurksestraat 19
5652 AH Eindhoven
www.voedselapotheek.nl
info@voedselapotheek.nl
+31(0)6 44 270 686

 

Volg jij ons al?

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle