GEZOND LEVEN DOOR SAMEN EEN

GEZOND VOEDSELLANDSCHAP TE CREËREN

De Voedselapotheek is een ontwerpbureau waar ontwerpers nieuwe verbindingen leggen tussen de sectoren voeding en gezondheid.

Design Thinking

 • Design thinking wordt ingezet om creatieve concepten en producten te ontwikkelen die bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering rondom gezond eten.

 • In het ontwerpproces stellen we de gebruiker centraal en ontwerpen we vanuit de behoeften van de doelgroep een concept op maat.

 • In het ontwerpproces werken we zoveel mogelijk samen met professionals uit verschillende sectoren. Op deze manier ontstaan cross-overs tussen sectoren en dit is een vruchtbare voedingsbodem voor innovatieve ideeën.

 • We gebruiken een hands-on en bottum-up aanpak. Door te doen samen met de doelgroep ontstaan er nieuwe inzichten en leermomenten die direct benut kunnen worden. Werkt het concept eenmaal, dan is de kans op opschaling groot.

 • Al onze concepten zijn wetenschappelijk onderbouwd, daarvoor werken we samen met kennisexperts op het gebied van voeding, leefstijl/gedrag en gezondheid. Denk aan voedselproducenten, voedingstechnologen, diëtisten, leefstijlcoaches, gedragswetenschappers, artsen en apothekers.

 • We gebruiken ons eten als communicatiemiddel om te leren over een goede gezondheid. Beleving staat centraal in alles wat we doen. Leren door zelf te ervaren en al je zintuigen te gebruiken werkt effectiever en is ook nog eens veel leuker.

 • We gebruiken een krachtige vormgeving om informatie over gezond eten visueel en begrijpelijk te maken voor de doelgroep. Dat maakt leren over gezond eten makkelijker en leuker - zonder dat het belerend overkomt.

Kennisdelen

Samenwerken

 • We geloven in de kracht van het samen doen, van maatschappelijke verbinding. Samen weten we meer, samen kunnen we meer en samen komen we verder!

 • Samen eten zorgt ervoor dat we weer in gesprek komen met elkaar, dat we van elkaar leren en geïnspireerd worden door elkaars verhalen.

 • We werken samen met inwoners, bedrijven, overheden en scholen aan een toekomst waarin voeding ons gezond houdt en beter maakt!

Aanleiding

Ongezond eten leidt tot tien procent van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland(1). We kampen tegenwoordig met ziekten die gerelateerd zijn aan een onevenwichtige voedselkeuze of overconsumptie. Hierdoor vermindert de kwaliteit van leven van de bevolking en neemt de ziektelast toe. Onderzoek heeft aangetoond dat gezond eten het ontstaan van chronische ziekten kan voorkomen.(2) Het is bekend dat de wijze waarop de leefomgeving is ingericht mensen kan aansporen tot gezond gedrag.(3) Om daadwerkelijk een gezonde leefomgeving te realiseren is het van belang dat de betrokken stakeholders met elkaar samenwerken en dat de ideeën aansluiten bij de wensen van gebruikers. 

(1) https://www.mvo.nl/media/gezondheid/gezonde_voeding_van_begin_tot_eind.pdf

(2) https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270555007.pdf

(3) https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0172.pdf

Onze visie

Wij werken samen aan een toekomst waarin voeding ons gezond houdt en beter maakt.

 

Door nu samen werk te maken van een gezond voedsellandschap, zorgt de Voedselapotheek ervoor dat gezondheid in de toekomst beter bereikbaar wordt voor iedereen. We zijn de aanjagers van de beweging waarbij de gezondheid van de mens op nummer 1 staat bij elke keuze die we maken.

Onze missie

Gezond leven voor iedereen door samen

een gezond voedsellandschap te creëren.

Onze doelen

 1. Voeding preventief inzetten om gezond te blijven.

 2. Het vergroten van gezondheidsvaardigheden onder mensen.

 3. Het opzetten van cross-sectorale samenwerkingsverbanden tussen voeding en gezondheid.

Onze ambitie

 

Wij geloven in een toekomst met gezondheid als verdienmodel, in plaats van ziekte en herstel. Onze huidige maatschappij is zo ingericht dat er geld wordt verdiend aan zieke mensen. Onze belangrijkste uitdaging is een maatschappij te creëren waarin we investeren in onze gezondheid, waar we voeding preventief inzetten om gezond te blijven. Als ontwerpers leveren wij daar een bijdrage aan door creatieve concepten te ontwikkelen, die mensen bewustmaken van het belang van gezond eten.

Wij zouden graag willen dat we weer meer zelf gaan koken met verse producten uit onze omgeving en dat we ons eten kunnen afstemmen op hoe we ons voelen en wat we nodig hebben. We zouden willen dat we voeding gaan inzetten ter versterking van onze gezondheid - en dat is voor iedereen heel persoonlijk.

Wat verstaan wij onder gezondheid?

 

We vinden het belangrijk dat iedere Nederlander een gezond en gelukkig leven kan leiden. Hierbij zien we een samenhang tussen fysieke, mentale en sociale gezondheid. Deze drie waarden zorgen er samen voor dat je kunt groeien en mee kunt doen in de maatschappij.

Wat verstaan wij onder gezond eten?

 

 1. Onbewerkt.

 2. Lokaal en seizoensgebonden.

 3. Groenten in de hoofdrol.

 4. Kleur op je bord.

 5. Ingrediënten afstemmen op jouw gezondheidsbehoefte.

 6. Zelf bereiden van je maaltijd.

 7. Aandacht hebben voor het eten.

 8. Samen met anderen eten.

 9. Gezond eten betekent ook een gezonde wereld, waarin we duurzaam consumeren.

Voedselapotheek © 2020

Over de Voedselapotheek

De Voedselapotheek is een ontwerpbureau waar ontwerpers nieuwe verbindingen leggen tussen de sectoren voeding en gezondheid. We willen leven in een maatschappij waarin we investeren in onze gezondheid, waar we voeding preventief inzetten om gezond te blijven. Als ontwerpers leveren we daar een bijdrage aan door creatieve concepten te ontwikkelen, die mensen bewustmaken van het belang van gezond eten. 

 

Door nu samen werk te maken van een gezond voedsellandschap, wordt gezond eten in de toekomst beter bereikbaar voor iedereen. We zijn de aanjagers van deze gezonde beweging!

 

Contact
Naomi Jansen
Plan-B | Kantoor 2.47
Hurksestraat 19
5652 AH Eindhoven
www.voedselapotheek.nl
info@voedselapotheek.nl
+31(0)6 44 270 686

 

Volg jij ons al?

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle